Workshop: The Art of Art direction

Vstupenka na workshop The Art of Art direction pod vedením jednej z najoceňovanejších britských art directioriek - Alexandry Taylor.

Cena: 199€ bez DPH

Fyzická osoba

Právnická osoba

Meno

Priezvisko

Telefón

E-mail

ISIC

Adresa trvalého pobytu

Korešpondenčná adresa

Počet lístkov

Názov spoločnosti

Fakturačná adresa

Korešpondenčná adresa

IČO

DIČ

IČ DPH

Kontaktná osoba

Telefón

E-mail

Počet lístkov

Hlavný
partner
Organizátori
Partneri
Mediálni partneri
Partneri večera
Partneri Young Lions